فرش آسایش

فرش گبه و قشقایی

  • نام طرح 6523
  • کد محصول 6023
  • شانه 480 شانه
  • تراکم پود در متر 960
  • اندازه های موجود 1x1.5 - 0.5x0.8 - 2x2.90 - 1.5x2.20
  • قیمت تومان
  • توضیحات