فـرش آسایش(صادر کننده نمونه ملی)

فرش گبه و قشقایی

  • نام طرح 6020
  • کد محصول 6020
  • شانه 340 شانه
  • تراکم پود در متر 1300
  • اندازه های موجود 1x1.5 - 0.5x0.8 - 2x2.90 - 1.5x2.20
  • قیمت تومان
  • توضیحات