فرش آسایش

فرش گبه و قشقایی

  • نام طرح 6053
  • کد محصول 6053
  • شانه 340 شانه
  • تراکم پود در متر 1300
  • اندازه های موجود 1x1.5 - 2x2.90 - 1.5x2.20 - رول - روپله ای
  • قیمت تومان
  • توضیحات